เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 บริษัท บลูโกลด์ คอฟฟี่ จำกัด ได้มอบเงินบริจาคและอาหารให้แก่สถานสงเคราะห์สัตว์บ้านป้ามณี โดยมีคุณ เกียรติศักดิ์ คำวงษา ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ส่งมอบและได้เยี่ยมชมความเป็นอยู่ของหมาและแมวจรจัด โดยเงินบริจาคและอาหารมาจากรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในงาน Songkran Festival by Bluegold ที่ได้จัดขึ้นในวันที่ 9-17 เมษายน 2565