Home/CSR

ร่วมส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนโดยโครงการผ้าย้อมคราม

By |2022-07-22T18:45:41+07:00กรกฎาคม 22nd, 2022|CSR|

ในปี 2563 แบรนด์ไร่กาแฟขี้ชะมดBLUEGOLD ได้จัดโครงการ เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือสังคม ณ กลุ่มชุมชนทอผ้าย้อมครามหนองผักตบ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม เพื่อเพิ่มรายให้ได้กับชุมชน ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของสตรีแม่บ้านในหมู่บ้าน ที่ว่างเว้นจาการทำนา ทำไร่ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แต่ก่อนมีการทำผ้าย้อมคราม เพื่อไว้ใช้สอยในครัวเรือน ต่อมาผ้าครามได้รับความนิยม และเป็นที่ต้องการของตลาด จึงทำให้แม่บ้านได้มารวมตัวกันผลิตผ้าครามเพื่อจำหน่าย

ปิดความเห็น บน ร่วมส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนโดยโครงการผ้าย้อมคราม

สมทบทุนช่วยเหลือหมาและแมวจรจัดที่สถานสงเคราะห์สัตว์บ้านป้ามณี

By |2022-05-10T18:11:14+07:00พฤษภาคม 10th, 2022|CSR|

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 บริษัท บลูโกลด์ คอฟฟี่ จำกัด ได้มอบเงินบริจาคและอาหารให้แก่สถานสงเคราะห์สัตว์บ้านป้ามณี โดยมีคุณ เกียรติศักดิ์ คำวงษา ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ส่งมอบและได้เยี่ยมชมความเป็นอยู่ของหมาและแมวจรจัด โดยเงินบริจาคและอาหารมาจากรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในงาน Songkran Festival by Bluegold ที่ได้จัดขึ้นในวันที่

ปิดความเห็น บน สมทบทุนช่วยเหลือหมาและแมวจรจัดที่สถานสงเคราะห์สัตว์บ้านป้ามณี
Go to Top