บริษัท บลูโกลด์ คอฟฟี่ จำกัด

97 .12 .โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0485563000261

โทรศัพท์ 0805648465