Bluegold Roaster

ลิ้มรสกลิ่นหอมและสำผัสความนุ่มนวลของเมล็ดกาแฟขี้ชะมดแท้ 100% ที่ได้รับการคัดสรรอย่างพิถีพิถัน
พร้อมบรรยากาศ Slow Bar สไตล์ญีปุ่น และสัมผัสประสบการณ์ใหม่ เครื่องดริปกาแฟแบบอัตโนมัติ Pour Steady Auto Drip Machine
ที่มีการควบคุมสูตรและปริมาณการดริปที่คงที่ แม่นยำและรวดเร็ว รวมถึงการไหลของน้ำที่คงที่ ทำให้ได้กาแฟรสชาติดีเยี่ยม

กาแฟชะมด